Vršimo prijevoz svih vrsta rasutih tereta:

  • kamion 3 osovine + prikolica – 20 m³
  • kamion 3 osovine – 10 m³
  • kamion 2 osovine + prikolica – 15 m³
  • kamion 2 osovine – 8 m³

Prijevoz specijalnih tereta labudicom do 30t težine, 9m dužine i 3m širine