Usluge u niskogradnji:

  • izgradnja prometnicaizgradnja i uređenje parkirališta
  • izgradnja podzemne infrastrukture (vodovod, kanalizacija, oborinska odvodnja)
  • sanacija klizišta