• GRAD VARAŽDINSKE TOPLICE

  Rekonstrukcija ulice Ivana Tkalčića u Varaždinskim Toplicama

  • izgradnja oborinske odvodnje
  • izgradnja nogostupa
  • ugradnja opločnika
  • ugradnja granitnih kocki
  • asfaltiranje ulice

  Rekonstrukcija ulice Braće Radića u Svibovcu Topličkom

  • izgradnja oborinske odvodnje
  • postava rubnika
  • asfaltiranje ulice

  Obavljanje komunalnih poslova

  • ljetno i zimsko održavanje cesta na području Grada Varaždinskih Toplica

  Sanacija parkirališta kod dječjeg vrtića Tratinčica u Var. Toplicama

  • izgradnja oborinske odvodnje
  • postava rubnika
  • asfaltiranje parkirališta

  Uređenje nerazvrstane ceste u Petkovcu Topličkom

  • izgradnja oborinske odvodnje
  • postava rubnika
  • asfaltiranje

 • PZC VARAŽDIN d.d.

  Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa u Poljani Gornjoj

  Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa u Škarniku

  Izgradnja oborinske odvodnje i nogostupa u Čurilovcu

  Zimsko održavanje cesta – cestarije Novi Marof, Varaždin i Ludbreg

 • OPĆINA JALŽABET

  Izgradnja opskrbnih cesta u poduzetničkoj zoni Jalžabet

  Izgradnja vanjske kanalizacije u Ludbreškoj ulici u Jalžabetu

  Uređenje dvorišta vatrogasnog doma u Jalžabetu

  • izgradnja oborinske odvodnje
  • postava rubnika
  • ugradnja opločnika
  • asfaltiranje dvorišta

  Uređenje parternih površina 

  • rušenje postojećih građevina
  • izgradnja oborinske odvodnje
  • postava rubnika
  • ugradnja opločnika
  • asfaltiranje

  Izgradnja pješačkih staza na groblju u Kelemenu

  • postava rubnika
  • ugradnja opločnika

 • VARKOM d.d.

  Zemljani radovi na interventnom održavanju vodoopskrbne mreže u Trnovcu Bartolovečkom

  Izgradnja opskrbnih puteva na vodocrpilištu Bartolovec

  Rad na izgradnji kanalizacije u mjestima : Kučan Gornji, Kučan Marof, Kučan Donji, Trnovec Bartolovečki, Sračinec

  Rad na izgradnji vodovodne mreže u mjestima: Bisag, Breznički hum, Visoko, Trnovec Bartolovečki, Lovrečan, Beretinec