Uređenje parternih površina zone centra u Jalžabetu

(2012. – Općina Jalžabet)