Sanacija klizišta na LC25148 u mjestu Ljubelj Kapelski

(2015. – Županijska uprava za ceste Varaždinske Županije)