Modernizacija nerazvrstane ceste u mjestu Petkovec Toplički

(2015. – Grad V. Toplice)