Izrada kanalizacijske mreže Prihvatnog centra za strance “Ježevo”

(2015. – Ministarstvo unutarnjih poslova Republike Hrvatske)